L’Europe de Montesquieu / L’Europa di Montesquieu

1995 – Alberto Postigliola, Maria Grazia Bottaro Palumbo (a cura di), L’Europe de Montesquieu / L’Europa di Montesquieu (Actes du colloque de Genes, 26-29 mai 1993, organisé par la Societé Montesquieu, préface de Anna Maria Lazzarino Del Grosso, postface de Jean Ehrard), Napoli, Liguori Editore – Paris, Universitas – Oxford, Voltaire Foundation (Cahiers Montesquieu, 2).