1993 – Alberto Postigliola, Edgar Mass (a cura di), Lectures de Montesquieu (Actes du colloque de Wolfenbuttel, 26-28 octobre 1989), Napoli, Liguori Editore – Oxford, Voltaire Foundation (Cahiers Montesquieu, 1).