Lectures de Montesquieu | Stampa |
Pubblicazioni

1993 - Alberto Postigliola, Edgar Mass (a cura di), Lectures de Montesquieu (Actes du colloque de Wolfenbuttel, 26-28 octobre 1989), Napoli, Liguori Editore - Oxford, Voltaire Foundation (Cahiers Montesquieu, 1).